dilluns, 9 de març de 2015

Ho sabreu tot?
El llibre

Se sabrà tot
Autor: Xavier Bosch

Premi Sant Jordi 2009.

La novel·la combina històries del dia a dia d'un diari i la narració dels fets que porten a una cèl·lula dorment d'Al-Qaida instal·lada a Barcelona, a voler atemptar durant les festes de la Mercè, fins que finalment, ambdues trames coincideixen aportant un ritme trepidant. 

Els secrets, les manipulacions i les mitges veritats configuren l'argument de la novel·la, així com l'ambient de la redacció d'un diari. Hom hi ha volgut veure un parel·lelisme entre la novel·la i la dimissió de l'autor quan era director del diari Avui.


La foto

1a pista: Va tenir un gran emperador.
(2a pista: El centre de la ciutat va ser declarat patrimoni històric de l'humanitat
3a pista: El riu separa més que una ciutat
4a pista: Ciutat de Constantí.)


Enviada per: MartinS

5 comentaris: